Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


deklaracja_ideowa

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
deklaracja_ideowa [2019/10/16 22:50]
konfederata
deklaracja_ideowa [2019/10/27 19:30] (aktualna)
konfederata
Linia 14: Linia 14:
 Konfederacja Polski Niepodległej jednoczy działania i wysiłki na rzecz niepodległości. Skupia osoby działające indywidualnie oraz różne ugrupowania, odmienne w widzeniu wielu kwestii ideowych, społecznych i politycznych, lecz wierne nadrzędnej sprawie niepodległości. Stanowi ośrodek krystalizacyjny współczesnego Czynu Niepodległościowego. Zmierza do zespolenia tych wszystkich, których łączy wspólne przekonanie, że: Konfederacja Polski Niepodległej jednoczy działania i wysiłki na rzecz niepodległości. Skupia osoby działające indywidualnie oraz różne ugrupowania, odmienne w widzeniu wielu kwestii ideowych, społecznych i politycznych, lecz wierne nadrzędnej sprawie niepodległości. Stanowi ośrodek krystalizacyjny współczesnego Czynu Niepodległościowego. Zmierza do zespolenia tych wszystkich, których łączy wspólne przekonanie, że:
  
-1. Niepodległa Rzeczpospolita jest jedyną formą, jaka we współczesnym świecie zapewnia należytą egzystencję, możność rozwoju oraz spełnienie narodowych i indywidualnych aspiracji Polaków,+**1.** Niepodległa Rzeczpospolita jest jedyną formą, jaka we współczesnym świecie zapewnia należytą egzystencję, możność rozwoju oraz spełnienie narodowych i indywidualnych aspiracji Polaków,
  
-2. Utworzenie Rzeczpospolitej może nastąpić tylko w rezultacie realizacji zasady samostanowienia narodu i zależy przede wszystkim od woli i działań Polaków.+**2.** Utworzenie Rzeczpospolitej może nastąpić tylko w rezultacie realizacji zasady samostanowienia narodu i zależy przede wszystkim od woli i działań Polaków.
  
-3. Samostanowienie narodu polega na swobodnym wyrażeniu woli w społeczeństwa co do:+**3.** Samostanowienie narodu polega na swobodnym wyrażeniu woli w społeczeństwa co do:
  
   *  suwerenności międzynarodowej państwa, - ustroju społecznego i państwowego,   *  suwerenności międzynarodowej państwa, - ustroju społecznego i państwowego,
Linia 26: Linia 26:
 Wyrazem samostanowienia narodu jest powszechny ustrój demokratyczny, normujący życie wewnątrz państwa, oraz polityczną niezawisłość od jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Wyrazem samostanowienia narodu jest powszechny ustrój demokratyczny, normujący życie wewnątrz państwa, oraz polityczną niezawisłość od jakichkolwiek czynników zewnętrznych.
  
-4. Podstawą powszechnego ustroju demokratycznego są niezbywalne prawa człowieka i obywatela, wzajemna tolerancja oraz poszanowanie praw innych ludzi. Powszechny ustrój demokratyczny wyraża się w formowaniu władz państwowych wyłącznie na podstawie społecznego mandatu zaufania, wyrażonego w wolnych wyborach oraz działaniu tych władz w nieprzekraczalnych granicach danego mandatu i tak długo, jak długo mają zaufanie społeczne.+**4.** Podstawą powszechnego ustroju demokratycznego są niezbywalne prawa człowieka i obywatela, wzajemna tolerancja oraz poszanowanie praw innych ludzi. Powszechny ustrój demokratyczny wyraża się w formowaniu władz państwowych wyłącznie na podstawie społecznego mandatu zaufania, wyrażonego w wolnych wyborach oraz działaniu tych władz w nieprzekraczalnych granicach danego mandatu i tak długo, jak długo mają zaufanie społeczne.
  
-5. Konieczne zapewnienie sprawiedliwości społecznej i faktycznej równości wszystkich obywateli wymaga współuczestnictwa pracujących w zarządzaniu gospodarką narodową i współkontroli społecznej własności, przy uznaniu interwencyjno-koordynacyjnej funkcji państwa.+**5.** Konieczne zapewnienie sprawiedliwości społecznej i faktycznej równości wszystkich obywateli wymaga współuczestnictwa pracujących w zarządzaniu gospodarką narodową i współkontroli społecznej własności, przy uznaniu interwencyjno-koordynacyjnej funkcji państwa.
  
-6. Warunkiem należytego funkcjonowania Rzeczpospolitej, pomyślności jej społeczeństwa i poszczególnych obywateli jest wypełnianie równych dla wszystkich obowiązków: wobec samych siebie, wobec innych ludzi, wobec społeczeństwa i narodu, wobec braci z narodów, z którymi złączyła nas historia i wspólny byt na tej samej ziemi, wobec Rzeczpospolitej i wobec ludzkości. Poczucie obowiązku wyraża się w postawie służby Ojczyźnie i przyświecającym nam szczytnym ideałom, zaś postawa służby kształtuje ofiarność i gotowość do poświęceń.+**6.** Warunkiem należytego funkcjonowania Rzeczpospolitej, pomyślności jej społeczeństwa i poszczególnych obywateli jest wypełnianie równych dla wszystkich obowiązków: wobec samych siebie, wobec innych ludzi, wobec społeczeństwa i narodu, wobec braci z narodów, z którymi złączyła nas historia i wspólny byt na tej samej ziemi, wobec Rzeczpospolitej i wobec ludzkości. Poczucie obowiązku wyraża się w postawie służby Ojczyźnie i przyświecającym nam szczytnym ideałom, zaś postawa służby kształtuje ofiarność i gotowość do poświęceń.
  
-7. Ukształtowana historycznie wspólnota narodowa łącząca przeszłe, teraźniejsze i przyszłe pokolenia Polaków uwielokrotnia siły społeczne, zaś w jej ramach są spełniane aspiracje poszczególnych ludzi i całych zbiorowości. Polska zbiorowość narodowa ukształtowała się w ponad tysiącletnim procesie rozwoju społeczeństwa i państwa, którym w dobrych i złych dniach towarzyszyła obecność Kościoła Katolickiego. +**7.** Ukształtowana historycznie wspólnota narodowa łącząca przeszłe, teraźniejsze i przyszłe pokolenia Polaków uwielokrotnia siły społeczne, zaś w jej ramach są spełniane aspiracje poszczególnych ludzi i całych zbiorowości. Polska zbiorowość narodowa ukształtowała się w ponad tysiącletnim procesie rozwoju społeczeństwa i państwa, którym w dobrych i złych dniach towarzyszyła obecność Kościoła Katolickiego. 
  
 Nieusuwalnymi wartościami tej świadomości są: Nieusuwalnymi wartościami tej świadomości są:
Linia 42: Linia 42:
   *  przywiązanie do świata wartości stworzonych przez katolicyzm i do zasad moralności chrześcijańskiej.   *  przywiązanie do świata wartości stworzonych przez katolicyzm i do zasad moralności chrześcijańskiej.
  
-8. Z naszej przeszłości oraz tradycji narodowej wynika poczucie współodpowiedzialności za wolność i pomyślność bratnich narodów, z którymi złączyła nas historia, a które mają własne prawo do samostanowienia o swoim losie.+**8.** Z naszej przeszłości oraz tradycji narodowej wynika poczucie współodpowiedzialności za wolność i pomyślność bratnich narodów, z którymi złączyła nas historia, a które mają własne prawo do samostanowienia o swoim losie.
  
-9. Honor Narodu i Rzeczpospolitej stanowi wspólną wartość, jest wspólnym obowiązkiem wszystkich obywateli.+**9.** Honor Narodu i Rzeczpospolitej stanowi wspólną wartość, jest wspólnym obowiązkiem wszystkich obywateli.
  
-10. Rzeczpospolita, stanowiąca wspólną własność i potrzebę ogółu obywateli, może tylko do nich należeć i działając w ich interesie, świadczyć na rzecz ludzkości.+**10.** Rzeczpospolita, stanowiąca wspólną własność i potrzebę ogółu obywateli, może tylko do nich należeć i działając w ich interesie, świadczyć na rzecz ludzkości.
  
 Działania Konfederacji Polski Niepodległej, wchodzących w jej skład grup skonfederowanych oraz wszystkich członków KPN są oparte na powyższych zasadach kardynalnych. Konfederacja otwarta jest dla wszystkich, którzy te zasady uznają. Każda z grup skonfederowanych określa we własnym zakresie kwestie szczegółowe. Działania Konfederacji Polski Niepodległej, wchodzących w jej skład grup skonfederowanych oraz wszystkich członków KPN są oparte na powyższych zasadach kardynalnych. Konfederacja otwarta jest dla wszystkich, którzy te zasady uznają. Każda z grup skonfederowanych określa we własnym zakresie kwestie szczegółowe.
Linia 52: Linia 52:
 Zawiązując Konfederację Polski Niepodległej wzywamy wszystkich Polaków w kraju i na obczyźnie, aby łączyli się we wspólnych działaniach na rzecz wolności i niepodległości. Zawiązując Konfederację Polski Niepodległej wzywamy wszystkich Polaków w kraju i na obczyźnie, aby łączyli się we wspólnych działaniach na rzecz wolności i niepodległości.
  
-Warszawa, 1 września 1979 roku+**Warszawa, 1 września 1979 roku** 
 + 
 + 
 +---- 
  
 **Do strony głównej:** [[Start]] **Do strony głównej:** [[Start]]
deklaracja_ideowa.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/27 19:30 przez konfederata