Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


deklaracja_ideowa

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
deklaracja_ideowa [2019/10/16 22:50]
konfederata
deklaracja_ideowa [2019/10/27 19:30] (aktualna)
konfederata
Linia 14: Linia 14:
 Konfederacja Polski Niepodległej jednoczy działania i wysiłki na rzecz niepodległości. Skupia osoby działające indywidualnie oraz różne ugrupowania,​ odmienne w widzeniu wielu kwestii ideowych, społecznych i politycznych,​ lecz wierne nadrzędnej sprawie niepodległości. Stanowi ośrodek krystalizacyjny współczesnego Czynu Niepodległościowego. Zmierza do zespolenia tych wszystkich, których łączy wspólne przekonanie,​ że: Konfederacja Polski Niepodległej jednoczy działania i wysiłki na rzecz niepodległości. Skupia osoby działające indywidualnie oraz różne ugrupowania,​ odmienne w widzeniu wielu kwestii ideowych, społecznych i politycznych,​ lecz wierne nadrzędnej sprawie niepodległości. Stanowi ośrodek krystalizacyjny współczesnego Czynu Niepodległościowego. Zmierza do zespolenia tych wszystkich, których łączy wspólne przekonanie,​ że:
  
-1. Niepodległa Rzeczpospolita jest jedyną formą, jaka we współczesnym świecie zapewnia należytą egzystencję,​ możność rozwoju oraz spełnienie narodowych i indywidualnych aspiracji Polaków,+**1.** Niepodległa Rzeczpospolita jest jedyną formą, jaka we współczesnym świecie zapewnia należytą egzystencję,​ możność rozwoju oraz spełnienie narodowych i indywidualnych aspiracji Polaków,
  
-2. Utworzenie Rzeczpospolitej może nastąpić tylko w rezultacie realizacji zasady samostanowienia narodu i zależy przede wszystkim od woli i działań Polaków.+**2.** Utworzenie Rzeczpospolitej może nastąpić tylko w rezultacie realizacji zasady samostanowienia narodu i zależy przede wszystkim od woli i działań Polaków.
  
-3. Samostanowienie narodu polega na swobodnym wyrażeniu woli w społeczeństwa co do:+**3.** Samostanowienie narodu polega na swobodnym wyrażeniu woli w społeczeństwa co do:
  
   *  suwerenności międzynarodowej państwa, - ustroju społecznego i państwowego,​   *  suwerenności międzynarodowej państwa, - ustroju społecznego i państwowego,​
Linia 26: Linia 26:
 Wyrazem samostanowienia narodu jest powszechny ustrój demokratyczny,​ normujący życie wewnątrz państwa, oraz polityczną niezawisłość od jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Wyrazem samostanowienia narodu jest powszechny ustrój demokratyczny,​ normujący życie wewnątrz państwa, oraz polityczną niezawisłość od jakichkolwiek czynników zewnętrznych.
  
-4. Podstawą powszechnego ustroju demokratycznego są niezbywalne prawa człowieka i obywatela, wzajemna tolerancja oraz poszanowanie praw innych ludzi. Powszechny ustrój demokratyczny wyraża się w formowaniu władz państwowych wyłącznie na podstawie społecznego mandatu zaufania, wyrażonego w wolnych wyborach oraz działaniu tych władz w nieprzekraczalnych granicach danego mandatu i tak długo, jak długo mają zaufanie społeczne.+**4.** Podstawą powszechnego ustroju demokratycznego są niezbywalne prawa człowieka i obywatela, wzajemna tolerancja oraz poszanowanie praw innych ludzi. Powszechny ustrój demokratyczny wyraża się w formowaniu władz państwowych wyłącznie na podstawie społecznego mandatu zaufania, wyrażonego w wolnych wyborach oraz działaniu tych władz w nieprzekraczalnych granicach danego mandatu i tak długo, jak długo mają zaufanie społeczne.
  
-5. Konieczne zapewnienie sprawiedliwości społecznej i faktycznej równości wszystkich obywateli wymaga współuczestnictwa pracujących w zarządzaniu gospodarką narodową i współkontroli społecznej własności,​ przy uznaniu interwencyjno-koordynacyjnej funkcji państwa.+**5.** Konieczne zapewnienie sprawiedliwości społecznej i faktycznej równości wszystkich obywateli wymaga współuczestnictwa pracujących w zarządzaniu gospodarką narodową i współkontroli społecznej własności,​ przy uznaniu interwencyjno-koordynacyjnej funkcji państwa.
  
-6. Warunkiem należytego funkcjonowania Rzeczpospolitej,​ pomyślności jej społeczeństwa i poszczególnych obywateli jest wypełnianie równych dla wszystkich obowiązków:​ wobec samych siebie, wobec innych ludzi, wobec społeczeństwa i narodu, wobec braci z narodów, z którymi złączyła nas historia i wspólny byt na tej samej ziemi, wobec Rzeczpospolitej i wobec ludzkości. Poczucie obowiązku wyraża się w postawie służby Ojczyźnie i przyświecającym nam szczytnym ideałom, zaś postawa służby kształtuje ofiarność i gotowość do poświęceń.+**6.** Warunkiem należytego funkcjonowania Rzeczpospolitej,​ pomyślności jej społeczeństwa i poszczególnych obywateli jest wypełnianie równych dla wszystkich obowiązków:​ wobec samych siebie, wobec innych ludzi, wobec społeczeństwa i narodu, wobec braci z narodów, z którymi złączyła nas historia i wspólny byt na tej samej ziemi, wobec Rzeczpospolitej i wobec ludzkości. Poczucie obowiązku wyraża się w postawie służby Ojczyźnie i przyświecającym nam szczytnym ideałom, zaś postawa służby kształtuje ofiarność i gotowość do poświęceń.
  
-7. Ukształtowana historycznie wspólnota narodowa łącząca przeszłe, teraźniejsze i przyszłe pokolenia Polaków uwielokrotnia siły społeczne, zaś w jej ramach są spełniane aspiracje poszczególnych ludzi i całych zbiorowości. Polska zbiorowość narodowa ukształtowała się w ponad tysiącletnim procesie rozwoju społeczeństwa i państwa, którym w dobrych i złych dniach towarzyszyła obecność Kościoła Katolickiego. ​+**7.** Ukształtowana historycznie wspólnota narodowa łącząca przeszłe, teraźniejsze i przyszłe pokolenia Polaków uwielokrotnia siły społeczne, zaś w jej ramach są spełniane aspiracje poszczególnych ludzi i całych zbiorowości. Polska zbiorowość narodowa ukształtowała się w ponad tysiącletnim procesie rozwoju społeczeństwa i państwa, którym w dobrych i złych dniach towarzyszyła obecność Kościoła Katolickiego. ​
  
 Nieusuwalnymi wartościami tej świadomości są: Nieusuwalnymi wartościami tej świadomości są:
Linia 42: Linia 42:
   *  przywiązanie do świata wartości stworzonych przez katolicyzm i do zasad moralności chrześcijańskiej.   *  przywiązanie do świata wartości stworzonych przez katolicyzm i do zasad moralności chrześcijańskiej.
  
-8. Z naszej przeszłości oraz tradycji narodowej wynika poczucie współodpowiedzialności za wolność i pomyślność bratnich narodów, z którymi złączyła nas historia, a które mają własne prawo do samostanowienia o swoim losie.+**8.** Z naszej przeszłości oraz tradycji narodowej wynika poczucie współodpowiedzialności za wolność i pomyślność bratnich narodów, z którymi złączyła nas historia, a które mają własne prawo do samostanowienia o swoim losie.
  
-9. Honor Narodu i Rzeczpospolitej stanowi wspólną wartość, jest wspólnym obowiązkiem wszystkich obywateli.+**9.** Honor Narodu i Rzeczpospolitej stanowi wspólną wartość, jest wspólnym obowiązkiem wszystkich obywateli.
  
-10. Rzeczpospolita,​ stanowiąca wspólną własność i potrzebę ogółu obywateli, może tylko do nich należeć i działając w ich interesie, świadczyć na rzecz ludzkości.+**10.** Rzeczpospolita,​ stanowiąca wspólną własność i potrzebę ogółu obywateli, może tylko do nich należeć i działając w ich interesie, świadczyć na rzecz ludzkości.
  
 Działania Konfederacji Polski Niepodległej,​ wchodzących w jej skład grup skonfederowanych oraz wszystkich członków KPN są oparte na powyższych zasadach kardynalnych. Konfederacja otwarta jest dla wszystkich, którzy te zasady uznają. Każda z grup skonfederowanych określa we własnym zakresie kwestie szczegółowe. Działania Konfederacji Polski Niepodległej,​ wchodzących w jej skład grup skonfederowanych oraz wszystkich członków KPN są oparte na powyższych zasadach kardynalnych. Konfederacja otwarta jest dla wszystkich, którzy te zasady uznają. Każda z grup skonfederowanych określa we własnym zakresie kwestie szczegółowe.
Linia 52: Linia 52:
 Zawiązując Konfederację Polski Niepodległej wzywamy wszystkich Polaków w kraju i na obczyźnie, aby łączyli się we wspólnych działaniach na rzecz wolności i niepodległości. Zawiązując Konfederację Polski Niepodległej wzywamy wszystkich Polaków w kraju i na obczyźnie, aby łączyli się we wspólnych działaniach na rzecz wolności i niepodległości.
  
-Warszawa, 1 września 1979 roku+**Warszawa, 1 września 1979 roku** 
 + 
 + 
 +---- 
  
 **Do strony głównej:​** [[Start]] **Do strony głównej:​** [[Start]]
deklaracja_ideowa.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/27 19:30 przez konfederata